MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Uppgången i långa räntor dröjer
Aktier
 Aktier ger bättre avkastning än räntor
Sverige
 Möjlighet till ökad vinstutveckling framöver
Europa
 Strukturella problemen i många länder behöver åtgärdas innan ekonomin och aktiemarknaden kan ta fart
USA
 Positivt momentum ger fortsatt potential för amerikanska aktier
Asien/Japan
 Fortsatt svag japansk yen
Tillväxtmarknader
 Avkastningspotentialen uppväger inte riskerna

MÅNADSSPARA
Satsa på ett roligt sparmål
Pengar är inte allt här i världen. Men vill du upptäcka den på resande fot är det skönt att ha dem inom räckhåll. Utan att behöva låna av banken, föräldrar eller nära vänner. Därför är det bra att spara regelbundet för att bygga upp en egen ekonomisk reserv inför framtida behov.
 Läs mer

Ränteprognos 29 aug 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 0,50 0,50 0,35 0,45
Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,10 0,10
2 år 0,18 0,20 0,20 0,60
10 år 1,41 1,60 1,60 1,95
EMU Reporänta 0,15 0,15 0,15 0,15
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,50
 
Boränteprognos 29 aug 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,44 2,40 2,25 2,25
2 år 2,49 2,50 2,55 2,95
5 år 3,09 3,05 3,00 3,40
10 år 3,90 3,85 3,85 4,25

Valutaprognos 28 aug 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 6,98 7,15 7,08 7,20
EUR/SEK 9,19 9,30 9,20 9,00
EUR/USD 1,32 1,30 1,30 1,25
 
KRÖNIKA
Spara för framtida konsumtion
Rådet till alla är att försöka avvara en del konsumtion nu och månadsspara för framtida konsumtion. Tänk på att även små belopp kan växa till ett stort belopp om man sparar regelbundet och länge.
 Planering, sunt förnuft och 30 minuter är nyckeln till sund och hållbar ekonomi

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.