MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Försiktig uppgång i långa räntor kommer
Aktier
 Aktier fortsätter leverera avkastning
Sverige
 Värdering och vinstförväntningar tilltalande
Europa
 Penningpolitiken behöver kombineras med finanspolitik
USA
 USA draglok för global återhämtning
Japan
 Japanska yenen har försvagats ytterligare
Tillväxtmarknader
 Uppgång har inte drivits av bättre makroekonomi

MÅNADSSPARA
Vi hjälper dig så att det ordnar sig
Ge oss en timme så kan vi tillsammans se hur du kan få en tryggare ekonomi. Vi hjälper dig att komma igång och spara utifrån dina förutsättningar. Benjamin Blomberg är privatrådgivare på Swedbank och han vill uppmana dig som inte kommit igång med ditt sparande ännu att ta kontakt med telefonbanken.
 Tips från privatrådgivaren

Ränteprognos 1 okt 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 0,47 0,50 0,35 0,45
Sverige Reporänta 0,25 0,10 0,10 0,10
2 år 0,14 0,20 0,20 0,65
10 år 1,47 1,60 1,80 2,10
EMU Reporänta 0,05 0,05 0,05 0,05
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,50
 
Boränteprognos 2 okt 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,44 2,40 2,25 2,25
2 år 2,49 2,55 2,55 2,95
5 år 3,09 3,10 3,15 3,50
10 år 3,90 3,85 4,05 4,30

Valutaprognos 2 okt 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 7,19 7,24 7,32 7,50
EUR/SEK 9,08 9,20 9,15 9,00
EUR/USD 1,26 1,27 1,25 1,20
 
KRÖNIKA
Det ordnar sig inte av sig själv
Är du en sådan som brukar tänka att allting ordnar sig? Många gånger gör det ju det men frågan är till vilket pris?
 När det oförutsedda händer kan privatekonomin drabbas hårt

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.