MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Uppgången i långa räntor blir utdragen
Aktier
 Positiva utvecklingen på aktiemarknaderna kommer fortsätta
Sverige
 Låg inflationstakt gör att räntan ligger kvar på låga nivåer året ut
Europa
 Europeiska aktier inte längre lika billiga
USA
 Ekonomisk återhämtning är till stor del inräknad i aktiekurserna
Asien/Japan
 Japanska börsen är inne i en positiv trend
Tillväxtmarknader
 Sämre avkastning för tillväxtmarknader än utvecklade marknader

SPARA TILL BARN
Spara till barnen - en investering
Kapitalförsäkring med fondsparande är ett bra alternativ när du ska starta ett sparande för dina barn eller barnbarn. Och engagera gärna barnen i sparandet.
 Råd från två av bankens privatrådgivare

Ränteprognos 26 jun 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 0,76 0,50 0,60 0,60
Sverige Reporänta 0,75 0,25 0,25 0,25
2 år 0,42 0,55 0,70 0,90
10 år 1,71 1,80 1,95 2,35
EMU Reporänta 0,15 0,15 0,15 0,15
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25
 
Boränteprognos 26 jun 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,69 2,35 2,40 2,35
2 år 2,64 2,70 2,85 3,15
5 år 3,24 3,35 3,55 4,00
10 år 4,05 3,83 4,13 4,55

Valutaprognos 26 jun 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 6.75 6.92 6.89 7,01
EUR/SEK 9.20 9.20 9.10 8,90
EUR/USD 1.36 1.33 1.32 1.27
 
KRÖNIKA
Öronmärk pengar till barnen
- Hur mycket man kan spara till sina barn beror naturligtvis på den egna ekonomin. Att spara något överhuvudtaget och ge barnet ett litet startkapital är gott nog, säger Erika Pahne, privatekonomisk expert på Swedbank.
 Erikas krönika om att spara till barnen

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.