MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Fortsatt låga räntor på många håll
Aktier
 Centralbanksstimulanser ger stöd till aktiemarknaden
Sverige
 Liten risk för uppgång i långa räntor
Europa
 Låga räntor framöver kan sätta press på euron
USA
 Aktiemarknaden relativt högt värderad
Asien/Japan
 Starkare japansk aktiemarknad
Tillväxtmarknader
 Argentinas betalningsinställelse ska inte överdramatiseras

SPARA VIA MOBILEN
Enkelt att sköta sparandet via mobilen
Att starta och sedan följa och sköta sitt sparande ska vara enkelt – oavsett om du vill vara aktiv med dina placeringar eller föredrar ett bekvämt placeringsalternativ. Med banken i mobilen eller iPaden är det enkelt att hålla koll.
 Många funktioner och möjligheter för att sköta sparandet

Ränteprognos 11 aug 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 0,52 0,50 0,50 0,50
Sverige Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25
2 år 0,23 0,30 0,45 0,80
10 år 1,59 1,70 1,90 2,30
EMU Reporänta 0,15 0,15 0,15 0,15
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,50
 
Boränteprognos 11 aug 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,43 2,40 2,40 2,45
2 år 2,53 2,60 2,80 3,20
5 år 3,09 3,20 3,30 3,75
10 år 3,90 4,00 4,20 4,75

Valutaprognos 11 aug 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 6,89 6,99 6,97 7,05
EUR/SEK 9,23 9,30 9,20 8,95
EUR/USD 1,34 1,33 1,32 1,27
 
KRÖNIKA
Mobila bankaffärer på stadig uppgång
Fler och fler kunder hittar flexibiliteten i att ha banken i mobilen eller i sin iPad. Och det gäller såväl kvinnor som män, gammal som ung.
 Så ser användandet av mobila tjänster ut

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.