MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Mer utdragen uppgång i långa räntor
Aktier
 Aktier bättre än räntor men ökad osäkerhet på aktiemarknaderna
Sverige
 Snart börjar rapportsäsongen för första kvartalet
Europa
 Fortsatt positiva signaler i Europa
USA
 Något nedskruvad tillväxtprognos för 2014
Asien/Japan
 Momshöjning kan ge bakslag för japansk ekonomi
Tillväxtmarknader
 Svårt för aktiemarknaderna att ge bra avkastning så länge strukturproblemen består

DEKLARATION
Deklarationen ger en bra överblick över din ekonomi
Använd informationen i deklarationen som utgångspunkt för att se över ditt sparande. Ta hjälp av bankens rådgivare för att se över om du har rätt sparform.
 Deklarationen ger överblick

Ränteprognos 14-04-04 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 0,91 1,00 1,00 1,25
Sverige Reporänta 0,75 0,75 0,75 0,75
2 år 0,78 1,00 1,10 1,45
10 år 2,16 2,40 2,50 2,75
EMU Reporänta 0,25 0,25 0,25 0,25
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25
 
Boränteprognos 14-04-07 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,69 2,85 2,95 3,20
2 år 2,81 3,14 3,30 3,74
5 år 3,56 3,99 4,15 4,59
10 år 4,33 4,85 4,95 5,29

Valutaprognos 14-04-04 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 6.54 6.60 6.59 6,81
EUR/SEK 8.96 8.85 8.70 8,65
EUR/USD 1.37 1.34 1.32 1.27
 
KRÖNIKA
Varför så mycket månad kvar i slutet av pengarna?
Swedbanks tillträdande privatekonom om nyckeln till god ekonomi, uppdraget att utbilda barn och ungdomar samt om olika verktyg som underlättar din vardag.
 Att få pengarna att räcka är en utmaning för många

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.