MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Uppgång i långa räntor dröjer
Aktier
 Fortsatt global återhämtning
Sverige
 Positiva signaler i svensk ekonomi
Europa
 Bred återhämtning inom euroområdet
USA
 Politisk osäkerhet om skuldtak och budgetförhandlingar
Asien/Japan
 Japan närmar sig inflationsmålet
Tillväxtmarknader
 Uppskjutna nedtrappningar i USA ger fortsatt respit

PENSION
Pensionen är ditt viktigaste sparande
Det pensionskapital som du lyckats arbeta och spara ihop ska räcka hela livet ut. Och eftersom vi lever längre och längre kan det handla om närmare en tredjedel av livet som pensionär. Därför är det viktigt att ta pensionen på allvar redan i dag.
 Tips för en bättre pension

Ränteprognos 13-11-01 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 1,21 1,26 1,36 1,84
Sverige Reporänta 1,00 1,00 1,00 1,25
2 år 1,00 1,12 1,27 1,87
10 år 2,27 2,35 2,45 2,90
EMU Reporänta 0,50 0,50 0,50 0,50
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25
 
Boränteprognos 13-11-01 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,91 2,96 3,06 3,54
2 år 3,06 3,18 3,33 3,93
5 år 3,79 3,88 4,03 4,60
10 år 4,33 4,41 4,51 4,96

Valutaprognos 13-11-01 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 6.53 6.47 6.54 6.68
EUR/SEK 8.81 8.60 8.50 8.35
EUR/USD 1.35 1.33 1.30 1.25
 
KRÖNIKA
Hur ska du packa dina femtiotvå resväskor?
När du om ett antal år lämnar arbetslivet och påbörjar pensionärlivet får du 52 veckors semester varje år. Det blir kanske inte 52 resväskor att packa, men i alla fall mycket tid som du bestämmer över på ett annat sätt än i dag.
 Stora planer kräver mer pengar

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.