MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Fallande obligationsräntor globalt
Aktier
 Fortsatt övervikt för aktier
Sverige
 Långsam förbättring i svensk ekonomi
Europa
 Sänkt ränta ger stimulans
USA
 Privat konsumtion och bostadsbyggande ökar
Asien/Japan
 Fortsatt stimulanspolitik i Japan
Tillväxtmarknader
 Låg tillväxt och hög inflation i regionen

SPARTIPS
Ta rätt risk i sparandet
Går det att pricka in marknadens utveckling eller är det bäst att hålla sig borta från aktier för att vara säker på att inte förlora alla sparpengar? Vad är egentligen nyckeln till att nå en hög avkastning på placeringarna? Oavsett hur marknaderna utvecklas är det till stor del risken som kommer att avgöra hur ditt sparkapital utvecklas.
 Vad vill du uppnå med ditt sparande?

Ränteprognos 13-05-06 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 1.22 1.30 1.35 1.40
Sverige Reporänta 1.00 1.00 1.00 1.00
2 år 0.81 1.10 1.15 1.50
10 år 1.68 1.80 2.10 2.50
EMU Reporänta 0.75 0.50 0.50 0.50
USA Fed Funds 0.25 0.25 0.25 0.25
 
Boränteprognos 13-05-06 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,96 3,00 3,05 3,10
2 år 2,95 3,10 3,15 3,50
5 år 3,27 3,42 3,67 3,97
10 år 3,84 3,96 4,26 4,66

Valutaprognos 13-05-06 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 6.51 6.57 6.64 6,92
EUR/SEK 8.54 8.35 8.30 8.30
EUR/USD 1.31 1.27 1.25 1.20
 
KRÖNIKA
Miljarder på tryggt bank- kontosparande
De senaste åren har svenska hushåll rekordsparat på vanliga bankkonton. Vad beror det på och är det tryggaste sparandet alltid rätt väg att gå?
 Svenska hushåll försiktiga

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.